7 d'octubre, Jornada Mundial pel Treball Decent

La iniciativa «Església pel Treball Decent» urgeix a posar fi a la precarietat laboral.



Amb motiu de la celebració, el 7 d'octubre, de la Jornada Mundial pel Treball Decent, les organitzacions que donen suport a la Iniciativa «Església pel Treball Decent» (Càritas, CONFER, HOAC, Justícia i Pau, JEC i JOC) urgeixen a posar fi a la xacra de la precarietat laboral que caracteritza l'actual mercat de treball.

En un manifest difós amb motiu de la Jornada, aquestes organitzacions recorden que el treball decent, que forma part dels Objectius de Desenvolupament Sostenible definits en l'Agenda 2030 aprovada fa dos anys per les Nacions Unides, és un element imprescindible per a la justícia social i la cohesió de tota la humanitat.

Un treball decent, afirmen, "garanteix un salari mínim vital, la llibertat d'associació sindical, la participació dels que treballen en els assumptes de l'empresa, el respecte de la negociació col·lectiva, el respecte dels convenis, la igualtat de tracte entre les persones, la salut i seguretat en el treball, la protecció social dels que treballen i de les persones al seu càrrec, la protecció contra l'acomiadament, l'accés a la formació i l'aprenentatge permanent i l'equilibri entre la vida privada i la vida laboral ".

Com es denuncia en el manifest, "a Espanya s'està assistint a un creixement del treball precari, que es presenta sota les formes de la contractació temporal, la contractació a temps parcial i l'ocupació autònoma fictici". Aquesta situació afecta principalment a les persones més vulnerables, que corren risc de discriminació, pobresa i exclusió.

Des de la Iniciativa «Església pel Treball Decent» es recorda que qüestions com una remuneració insuficient per a una vida digna, unes condicions laborals que dificulten la consecució d'un projecte vital a llarg termini, la vulnerabilitat de la persona davant un retrocés en drets laborals són la cara visible d'una economia on la persona és un mer instrument que s'utilitza en funció dels interessos del mercat.

"Aquesta concepció, -s'afirma en el manifest-, quant no posa a la persona i la seva dignitat en el centre, és contrària al projecte del Regne de Déu i no pot ser, en cap cas, acceptada des d'una mirada cristiana de la vida.

Mesures per combatre la precarietat
Les organitzacions impulsores de «Església pel Treball Decent» posen sobre la taula una sèrie de mesures encaminades a lluitar contra la precarietat i defensar el treball decent. De manera concreta, proposen:

  • Lluitar contra el treball no declarat, l'economia informal, el frau fiscal i els paradisos fiscals.

  • Establir una sòlida base jurídica de drets laborals, implicar els interlocutors socials i els comitès d'empresa en el lloc de treball i reforçar la inspecció laboral i la jurisdicció social.

  • Apostar per la creació d'ocupació de qualitat, garantir els drets a la feina, la protecció social i el diàleg social així com la igualtat.
  • Fixar salaris i ingressos dignes i suficients.
  • Establir una Garantia de Capacitats que permeti donar suport trajectòries professionals que possibilitin l'adaptació a les diferents situacions que una persona pot veure obligada a afrontar durant la seva vida.
  • Garantir la igualtat de remuneració entre homes i dones mitjançant una resposta global dirigida a reduir el treball precari i una cobertura adequada de seguretat social.
  • Apostar per condicions de treball dignes per a totes les primeres oportunitats d'experiència laboral de joves, com a períodes de pràctiques, d'aprenentatge o qualsevol oportunitat en el marc de la Garantia Juvenil.
  • Incrementar la inversió pública i privada que connecti els mercats financers amb els mercats productius.
  • Acompanyar les persones en situacions on l'absència del treball decent provoca inestabilitat, sofriment i manca d'horitzons vitals, propiciant respostes individuals i col·lectives que il·luminin camins d'esperança.
Prop de 200 entitats d'Església i organitzacions socials s'han adherit a la iniciativa, que en aquesta Jornada Mundial pel Treball decent ha convocat actes en mig centenar de ciutats.  A la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, els participants en els projectes d’orientació i inserció laboral de Càritas Diocesana, han participat en un acte a Sant Boi de Llobregat. Han reflexionat sobre les propostes i mesures proposades per combatre la precarietat laboral, i han fet un acte des sensibilització llegint el manifest a la Plaça de la Vila de Sant Boi.

No s'accepten més comentaris
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | + INFO