26 de novembre, Dia de les Persones Sense Llar

La Jornada de les Persones Sense Llar compleix 25 anys, sota el lema “Som persones, tenim drets”.


Sota el lema “Som persones, tenim drets. Ningú Sense Llar “el 26 de novembre se celebra el Dia de les Persones sense Llar, una jornada que enguany compleix 25 anys de recorregut a Espanya sota l’impuls de Càritas, FACIAM (Federació d’Associacions i Centres d’Ajuda a Marginats), XAPSLL (Xarxa d’atenció a persones sense llar) i BesteBi (Plataforma per la inclusió social ia favor de les persones sense llar de Biscaia).

Vulneració de drets
En aquesta edició, la Campanya llança un missatge on els drets de les persones sense llar tornen a reclamar amb força, una reivindicació que, per reiterada, no perd valor ni contundència, tenint en compte que aproximadament 40.000 persones estan sense llar a casa nostra ( viuen al carrer o sense habitatge, i estan allotjats en diferents centres i recursos). Aquesta xifra es dispara si es parla de persones que resideixen en un habitatge insegur (3,6 milions de persones) o inadequat (5 milions de persones).

De manera específica, les entitats promotores de la Campanya alerten que alguns dels drets que s’han vist restringits per a aquestes persones tenen a veure l’accés al sistema sanitari, les desigualtats territorials en l’obtenció de la targeta sanitària o en l’atenció prestada a serveis específics, com urgències o salut mental. A això s’afegeixen situacions d’inequitat en l’accés al sistema de protecció social en el territori, que van des del empadronament a les rendes mínimes.

Aquest any, la Campanya alerta també de l’increment dels delictes d’odi contra aquestes persones i denuncia la persistència d’algunes legislacions o ordenances municipals que criminalitzen o sancionen la pobresa, i que desenvolupen mesures dissuasòries, com la retirada de bancs en els carrers o la col·locació de punxes o pilones.

La vulnerabilitat que aquestes dificultats generen en els que es veuen abocats a viure al carrer queda expressada en el testimoni d’un participant en un dels projectes de Càritas per a persones sense llar. “La societat -confessa aquesta persona- ignora el perill del carrer, no vol veure-ho, i saber poc de les necessitats de les persones en un moment de la seva vida … Et culpabilitzen, et fan sentir molt malament interiorment, és una ferida tan difícil de guarir quan arribes a aquest extrem “.

Propostes
En posar el focus sobre els drets, la Campanya de Persones Sense Llar vol fer visibles les dificultats que es troben cada dia les persones sense llar en l’accés i exercici dels seus drets humans, així com denunciar les vulneracions de drets que pateixen i recordar que els drets humans suposen una responsabilitat no només dels poders públics sinó també de tota la ciutadania, les entitats socials i els mitjans de comunicació.

Amb aquest objectiu, Càritas, FACIAM, XAPSLL i BesteBi llancen les següents propostes:

  • A les administracions públiques: que promoguin reformes estructurals que garanteixin l’accés al dret humà a un habitatge digne i adequat. Ningú s’ha de veure abocat a viure al carrer, per la qual cosa cal donar prioritat al gaudeixo d’un habitatge segur i econòmicament accessibles, com el lloguer social, la cessió d’ús i la propietat cooperativa. Així mateix, ha de fomentar-la destinació dels habitatges buits a lloguer social.
  • A la ciutadania: que conegui i participi en entitats socials del seu territori que promoguin i posin en valor els drets de les persones sense llar, i que siguin “agents de drets” a través de la mobilització social.
  • Als mitjans de comunicació: que informin des d’un llenguatge i una perspectiva de drets, que ajudi a eliminar les barreres que pateixen les persones sense llar en l’accés als mateixos i que eviti la seva estigmatització social.

La Campanya va començar l’any passat un nou trienni (2016-18) de treball, on l’eix de proposta i denúncia es dirigeix ​​a impulsar la construcció d’un model de societat diferent que posi a les persones i la seva dignitat en el centre.

Com assenyala Enrique Domínguez, responsable de la Campanya a Càritas Espanyola, “apostem per la centralitat absoluta de la persones en situació de sense llar a la Campanya”. “És urgent -afegeix- abordar la situació de les persones sense llar amb una mirada de drets de manera global, interrelacionats entre si i no incidint només en un de concret. Això vol dir que hem de defensar tots els drets junts, alhora, cada dia, a tot arreu, perquè els drets no són regals, sinó que són inherents a l’ésser humà “.

25 anys de recorregut

Si ja el 1992, el primer any de la Campanya, el lema exigia “Dret a un allotjament digne”, 25 anys després “encara queda molt per fer”, com alerten les entitats promotores d’aquesta iniciativa.

Al costat de la permanent reclamació de protecció dels drets i dignitat d’aquestes persones, la Campanya ha desenvolupat també des dels seus inicis un intens recorregut de sensibilització per modificar el llenguatge (del terme “transeünts” i “sense sostre” a “persones en situació de sense llar “), per transmetre un missatge d’esperança i oportunitat, per enfortir la participació de les persones sense llar els diferents projectes socials, i el que és més important, en el seu propi procés de recuperació personal, de ciutadania i d’accés a drets .

Aquesta tasca de sensibilització s’ha dirigit també als mitjans de comunicació, per a prendre consciència de la importància de transmetre missatges positius i capacitadors sobre a les persones sense llar, i evitar els habituals estereotips i imatges estigmatitzadores.

Durant aquest quart de segle, la Campanya ha aconseguit, a més, consolidar el treball en xarxa amb altres entitats espanyoles i europees. Fruit d’aquest recorregut és la col·laboració en la Campanya les principals entitats i plataformes espanyoles que treballen amb persones sense llar, com FACIAM, BesteBi i la XAPSLL.

Aquest proper dissabte dia 25 de novembre, un any més el celebrarà el dinar compartit del Centre d’Acollida Abraham per a persones sense llar, de Vilafranca del Penedès. Càritas Diocesana de Sant Feliu s’afegeix d’aquesta manera a la celebració del dia de les Persones sense llar, on voluntaris, participants i personal contractat compartiran un dinar i llegiran el manifesta per reclamar la dignitat i els drets de les persones que estan al carrer.

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X