5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient

La campanya «Si Cuides el Planeta, Combats la Pobresa» demana polítiques actives per revertir el canvi climàtic

La celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, és una jornada d’especial significat per a la Campanya SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA, una iniciativa de sensibilització sorgida fa dos anys sota la inspiració de l’encíclica Laudato si ‘amb l’objectiu de “escoltar el clam dels pobres i de la terra”, impulsar la presa de consciència sobre la necessitat de promoure la cura de la Creació, i de revertir el canvi climàtic i la degradació ambiental a través d’un canvi d’actituds personals i de polítiques globals.
Les entitats que impulsen la Campanya –Càritas, Cedis, CONFER, Justícia i Pau, Mans Unides i REDES (Xarxa d’Entitats per al Desenvolupament Solidari) – recorden, en el marc d’aquesta celebració, la seva crida a combatre els efectes del canvi climàtic i a evitar totes aquelles pràctiques i hàbits que ara mateix promouen aquest escalfament global, els impactes dels quals recauran en les pròximes dècades sobre les comunitats més empobrides del planeta.

Mobilització social davant la COP24
Aquest objectiu és especialment necessari en un moment en què els compromisos adquirits en l’Acord de París estan en precari donada l’eventual retirada del mateix d’alguns governs signataris, el que reclama la mobilització global de tots els agents socials i de la ciutadania de cara a la propera celebració a Polònia de la COP24.

El Dia Mundial del Medi Ambient és una ocasió immillorable per recordar que el clima és un bé comú que ha estat alterat en les últimes dècades a causa de la gran concentració de gasos contaminants, deguts, sobretot, a l’activitat humana. Aquest fenomen es veu potenciat, a més, per un patró de desenvolupament basat en l’ús intensiu de combustibles fòssils, que constitueix el nucli del sistema energètic mundial.
La pregunta a la qual urgeix respondre és quant de temps ens queda per trobar solucions abans que tot l’ecosistema planetari col·lapsi.
Solucions tècniques
Per aquest motiu, la Campanya SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA defensa unes solucions tècniques per al canvi climàtic basades en l’ús de nous tipus d’energies, que evitin el malbaratament energètic i contrarestin els efectes de les ja utilitzades.
Això reclama l’adopció de mesures com, entre d’altres, canviar els combustibles fòssils per energies renovables, promoure formes d’estalvi d’energia, substituir el transport privat per un altre públic que eviti les emissions, construir habitatges i edificis ecològics, aturar la desforestació i regenerar els boscos, canviar les tècniques agrícoles intensives per altres respectuoses amb el medi, treballar amb els països en el seu desenvolupament per millorar sense copiar els mals hàbits experimentats fins ara, fomentar l’ús de les tres erres (reducció, reutilització i reciclatge), i substituir materials i processos contaminants.
Pitjors efectes sobre els més vulnerables
El canvi climàtic és un problema global amb greus dimensions ambientals, socials, econòmiques, distributives i polítiques, i planteja un dels principals reptes actuals per a la humanitat. No s’ha d’oblidar, a més, que els pitjors impactes probablement recauran en les pròximes dècades sobre els països en desenvolupament i les regions més vulnerables.
Moltes comunitats pobres viuen en llocs particularment afectats per fenòmens relacionats amb l’escalfament, i els mitjans de subsistència depenen fortament de les reserves i cicles naturals, com l’agricultura, la pesca i els recursos forestals. Aquests països, que són els menys responsables del canvi climàtic, al emetre menys GEH (gasos efecte hivernacle) a l’atmosfera en el seu estil de vida i producció, són també els que tenen menys recursos per adaptar-se als efectes de l’escalfament.
El canvi climàtic, d’altra banda, és responsable de moviments de població que provoquen, en aquells que es veuen obligats a migrar, gran incertesa i inseguretat davant el futur de les seves vides i dels seus fills. És especialment tràgic l’augment de migrants que fugen d’unes condicions de misèria agreujades per la degradació ambiental, però que no són reconeguts com a refugiats en les convencions internacionals i no tenen, per tant, de cap protecció.
Sentit de responsabilitat
Les entitats promotores de la Campanya denunciem la indiferència gairebé generalitzada amb la qual es produeixen aquests drames de mobilitat en diferents parts del món, cosa que, com assenyala el papa Francisco a Laudato si, revela “la pèrdua d’aquell sentit de responsabilitat pels nostres semblants sobre el qual es fonamenta tota societat civil “(LS 25).
Per tot això, és urgent aplicar polítiques orientades a reduir de manera dràstica en els propers anys l’emissió de diòxid de carboni i d’altres gasos altament contaminants, reemplaçant, per exemple, la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d’energia renovable. I si bé en alguns països s’han donat avenços que comencen a ser significatius i hi ha hagut algunes inversions en formes de producció i de transport més eficients, aquestes bones pràctiques estan lluny de generalitzar-se.
Els desafiaments del canvi climàtic i la degradació ambiental segueixen sent molts. És tant el que queda per fer, la Campanya SI CUIDES EL PLANETA, COMBATS LA POBRESA ha d’avançar, tant per seguir incidint en els aspectes bàsics de la iniciativa, perquè tant el planeta com les persones més pobres ens segueixen instant a mantenir la batalla per la sostenibilitat i la cura de la Casa comuna, com per mantenir la nostra aliança com a institucions de desenvolupament  per promoure el canvi d’actituds proposat en el Decàleg Verd.
Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X