A l’hora d’ajudar, Multiplica’t per dos

Càritas
llança una campanya informativa per convidar els contribuents a marcar conjuntament
les dues caselles solidàries en la Declaració de la Renda «A L’HORA D’AJUDAR,
Multiplica’t PER DOS».

Amb aquest missatge, Càritas Espanyola llança una campanya
informativa en l’inici de la Campanya de la Renda 2014 per convidar als contribuents
a marcar conjuntament en la seva declaració les dues caselles solidàries de
l’assignació tributària: la destinada a l’Església catòlica i d’Altres Fins
Socials d’interès general.

Marcar les dues opcions de forma simultània

En marcar les dues opcions de forma simultània, els ciutadans
estaran col·laborant, al mateix temps i sense cost afegit algun, amb un 0,7% de
la seva base imposable a sostenir l’acció de l’Església i amb un altre 0,7% a
donar suport als fins socials que desenvolupen Càritas i moltes altres
organitzacions que reben fons de l’IRPF per a finançar part de la seva tasca
solidària.

Molts contribuents desconeixen que tenen la possibilitat de
marcar conjuntament les dues caselles solidàries en la Declaració de la Renda i
que tenen a les mans un valuós instrument per ajudar el doble a les persones en
situació social més vulnerable. I sense que això suposi que anem a pagar més ni
que ens tornin menys en el resultat de la nostra declaració.

Cal recordar, a més, que encara hi ha un gran nombre de
contribuents, concretament un 29%, que no marca cap casella. Això vol dir que
l’import de la assignació tributària de les seves declaracions, en lloc de destinar-se
a fins solidaris, passa a engrossir directament les arques de l’Estat. En
l’últim exercici, van quedar si assignar 280 milions d’euros en la casella de l’església
i altres 222 milions a la Fins socials.

Set preguntes bàsiques                      

La campanya informativa de Càritas planteja aquestes set
preguntes bàsiques i directes sobre l’assignació fiscal a través de l’1,4% de
l’IRPF:

1. De debò puc marcar les dues caselles a la vegada? Sí. Es
poden marcar les dues caselles conjuntament.

2. I és cert que marcant les dues caselles es duplica
l’ajuda? Sí. Cada casella marcada genera el 0,7%. Si marques les dues es
destina el 1,4%.

3. I a mi em costa una mica? No. No et costa res. Tu decideixes
el destí de l’1,4% dels teus impostos.

4. I si no marc alguna casella? Hisenda destinarà l’import
corresponent a altres partides dels pressupostos generals de l’Estat.

5. Per què és bo marcar la casella Església catòlica? Perquè
així pots destinar un percentatge de les teves impostos a col·laborar amb les
necessitats de l’Església i la seva intensa tasca pastoral.

6. Per què he de marcar també la casella Fins Socials? Perquè
d’aquesta manera, un percentatge de les teves impostos es destina a projectes
socials en el nostre entorn i en els països més desfavorits.

7. Percep Càritas fons de les caselles d’Església catòlica i
de Fins Socials? Sí. Càritas és part essencial de l’Església catòlica i, a més,
com a organització social, rep fons de la casella de Fins Socials.

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X