Càritas destina 1,3 milions d’euros a finançar un pla d’acció amb migrants i refugiats a Espanya

Durant 2018 es donarà suport amb fons propis 35 projectes a tot el país

La resposta als reptes d’acollida i integració de les persones migrants i refugiades en situació més vulnerable, tant a Espanya com a tercers països, és un dels eixos prioritaris de l’acció social de Càritas.

Així ho posen de manifest els 35 projectes que, per un import total de 1.339.681 euros procedents de fons propis, van a posar-se en marxa en un nombre similar de Càritas Diocesanes de tot el país al llarg de 2018, dins d’un Pla d’Acció específic en aquest àmbit de l’exclusió.

La resposta de Càritas Espanyola als problemes d’integració que planteja la mobilitat humana es du a terme també més enllà de les nostres fronteres: el 2017, es van destinar 1,5 milions d’euros a 18 projectes per a refugiats i migrants en altres països.

Pla d’Acció aprovat per l’Assemblea General

Els 35 projectes que es van desenvolupar aquest any al nostre país han estat aprovats, a proposta del Consell General de Càritas, per l’Assemblea General, que va donar el vistiplau a l’alliberament d’1,5 milions d’euros procedents de fons propis de la institució per finançar el Pla d’Acció amb persones migrants i refugiades proposat en les Jornades Confederals celebrades a l’abril de 2017.

En aquest Pla, es recullen, com a línies d’acció prioritàries del treball amb immigrants, l’increment de places d’acollida per a aquestes persones en les Càritas Diocesanes; l’enfortiment de recursos i serveis destinats a l’acollida i integració (com acompanyament individual i familiar, suport jurídic i psicològic, mediació intercultural, formació en llengua, formació laboral i prelaboral, etc.); el suport a activitats de convivència intercultural (amb projectes en els barris i llocs de major concentració de població immigrant); i la millora de les capacitats dels agents de Càritas (a través d’accions formació i sensibilització).

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, és una de les diocesanes que participarà en aquest pla d’acció amb projectes residencials per treballadar l’acollida de les persones migrants i refugiades.

Aquesta acció estratègica de Càritas suposa una aposta ferma de tota la Confederació per reafirmar el compromís de l’Església amb les situacions de vulneració de drets que viuen les persones que s’han vist forçades a abandonar els seus llocs d’origen.

Com
assenyala Francesca Petriliggieri, coordinadora de l’Equip d’Inclusió
de Càritas, “a l’observar en conjunt la riquesa i diversitat que
plantegen els projectes finançats, es posa en relleu el compromís i la
coherència de l’organització amb la resposta al drama de les migracions”
.

Suport a projectes de mobilitat humana a tercers països

La resposta de Càritas Espanyola al repte de la mobilitat humana
transcendeix les fronteres del nostre país i es fa present, també en
aquelles regions del món que són origen i zones de trànsit de les
persones obligades a abandonar les seves llars.
És el cas, per exemple, dels projectes finançats el 2017 a Mauritània i el Marroc amb immigrants subsaharians; els programes d’acollida temporal d’emergència a refugiats a Turquia, Grècia, Sèrbia o Colòmbia; o
les accions de protecció humanitària que les Càritas locals duen a
terme amb els refugiats rohingya a Myanmar, Bangla Desh i Tailàndia (en
aquest últim país amb el suport d’Europe-Aid).

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X