Es presenta l’Informe Càritas amb l’Ocupació

71.000 Persones en situació precària han millorat les seves oportunitats d’ocupació al  2014 amb el suport de Càritas. D’elles, 13.681 han aconseguit incorporar-se a un lloc de
treball.

Càritas ha destinat en l’últim any als seus projectes d’ocupació
a tot Espanya més de 40,5 milions d’euros

L’aposta per la inserció laboral és un dels eixos
prioritaris d’actuació de Càritas per tallar els efectes d’aquesta ferida
oberta que pateixen milers de persones a causa de la desocupació. L’Informe
“CÀRITAS AMB L’OCUPACIÓ 2014”, presentat avui a Madrid,
dóna compte del compromís de les 70 Càritas Diocesanes de tot el país amb la
defensa del dret al treball de les persones més vulnerables.

13.681 persones acompanyades per Càritas s’han incorporat a
un lloc de treball

Aquesta acció a favor de l’ocupació -que han detallat el
secretari general de Càritas, Sebastián Mora, i el coordinador d’Ocupació i
Economia solidària, José Luis Pérez Larios- ha permès acompanyar durant
2.014 – 70.791 persones a través dels nostres serveis i projectes d’ocupació a
tot Espanya. A més de compartir amb cadascuna d’elles les seves inquietuds
vitals, un nodrit equip de 2.619 voluntaris i de 823 persones contractades les
han donat suport en el seu acostament al mercat laboral.

Per a Càritas, és motiu d’esperança que 13.681 persones (el
19% del total de participants) hagin aconseguit incorporar-se a un lloc de
treball en l’últim any, fet que suposa tres punts més que el 2013, on aquesta
taxa va ser de 16%.

Anàlisi de l’actual context

Aquestes dades confirmen que és possible seguir creant
ocupació digna per a les persones en situació de greu dificultat social. I que
l’aposta de Càritas per construir oportunitats per a tots ells és possible en un
escenari que segueix mostrant els efectes d’un període de crisi que ens ha
deixat més atur i menys poder adquisitiu (de 2007 a finals de 2013 es va
destruir més del 18 % de l’ocupació existent i van desaparèixer uns 3,5 milions
de llocs de treball), I si bé és cert que en 2014 es torna a crear ocupació, la
situació és molt greu per als gairebé 1,8 milions de llars que tenen a tots els
seus membres actius en atur.

Com han assenyalat Sebastián Mora i José Luis Pérez Larios,
per Càritas és urgent que prenguem consciència que el nostre mercat laboral
continua tancant les seves portes a alguns col·lectius, especialment els joves,
les dones, els aturats de llarga durada, els majors de 45 anys i els
treballadors amb menor nivell formatiu. I que la realitat segueix dient-nos que
l’ocupació no és un dret garantit per a molts.

Sobre la recent instrucció pastoral de la CEE

En aquest sentit, el secretari general de Càritas va valorar
de manera molt positiva la instrucció pastoral “Església, servidora dels
pobres” aprovada en l’última Assemblea Plenària de la Conferència
Episcopal. “És un motiu d’estímul per a la nostra institució –va assegurar–
la mirada que des de les perifèries de la precarietat ens ofereixen els bisbes
en aquest document, en el qual es fa una anàlisi especialment profètic sobre el
drama de la immigració i el mal moral de la corrupció, al costat de la crida a
recuperar la dimensió ètica de l’economia, i d’una ètica “amiga” de la persona
“.

“Ens serveix d’alè –va dir — aquesta exhortació dels
bisbes a promoure i defensar els drets economicosocials de les persones, com el
dret al treball digne, a l’habitatge, a la salut i a una educació en igualtat i
llibertat, que són tots ells fronts prioritaris de l’acció de Càritas a favor
dels més vulnerables “.

Qui són?

Les persones que van participar el 2014 en les accions
d’ocupació i formació de Càritas continuen sent majoritàriament dones, que són
un 65% del total, enfront del 35% d’homes.

Quant a la seva procedència, es manté la tendència de 2013
amb major percentatge de persones d’origen espanyol (53%) respecte a les
d’origen estranger (47%). De les 33.158 persones immigrants acompanyades,
gairebé el 79% (26.089 persones) procedeixen de països extracomunitaris.

Per edats, les persones d’entre 36 i 45 anys suposen el 30%,
els majors de 45 anys el 28%, la franja d’entre 25 i 35 anys el 28%, i els
joves de 16 a 24 anys el 15%.

Si analitzem el nivell de formació, el 49% de les persones
que han participat en els serveis d’ocupació de Càritas només compten amb
estudis bàsics (estudis primaris finalitzats o sense finalitzar).

A la vista d’aquestes dades, és possible definir el perfil
majoritari d’intervenció del Programa d’Ocupació de Càritas: dona, espanyola
(molt pocs punts per sobre de la població immigrant); d’entre 36 i 45 anys, i
amb un baix nivell formatiu.

Àmbits d’actuació

Els processos d’acompanyament que Càritas desenvolupa en
l’àmbit de l’ocupació es basen en itineraris personalitzats d’inserció, que es
construeixen sobre una delicada integració de motivació, empenta i reforç de
les capacitats personals dels que veuen difícil accedir al mercat laboral o es
desesperen per tornar a trobar una feina.

A través dels serveis d’ocupació, Càritas impulsa accions
d’orientació pensades per motivar i millorar l’ocupabilitat de les persones.
Durant 2014, 61.488 persones van participar en els Serveis d’Orientació
Laboral.

Al costat d’ells, les accions d’intermediació són un pont
entre les persones que busquen feina i les ofertes d’ocupació que ofereixen
empreses i ocupadors privats. En l’últim any, Càritas va atendre en els seus
serveis d’intermediació a 14.771 persones i es van gestionar 6.159 ofertes de
treball.

Els espais de formació, per la seva banda, tenen com a
objectiu prioritari l’aprenentatge d’un ofici o la millora del mateix a través
de cursos, tallers, mòduls o càpsules formatives, concebudes d’acord a les
diferents necessitats de les persones. En 2014 es van desenvolupar 770 accions
formatives a tot Espanya, en què 19.048 persones van poder millorar el seu
perfil laboral. El 46% d’aquestes accions formatives van incloure pràctiques
formatives no laborals en empreses.

A més, s’han suport iniciatives d’autoocupació per a
aquelles persones disposades a iniciar una activitat econòmica com a autònoms o
bé formant una empresa o una cooperativa. En total, 481 persones van participar
en aquestes accions i es van posar en marxa 47 iniciatives d’autoocupació.

Creació d’ocupació a través de l’economia social

L’aposta de Càritas per explorar noves possibilitats
d’ocupació social –un pont entre l’exclusió social i el mercat laboral- es
tradueix en el suport a empreses d’inserció, cooperatives o centres especials
de treball, una pràctica que compta amb una llarga trajectòria i projecció en
els nostres projectes d’ocupació. Actualment, destaquen nombroses iniciatives
en sectors com el mediambiental, de serveis a la comunitat o el turisme rural.

En els 2014, en l’haver d’aquest apartat destaca la creació
de 1.662 llocs de treball a través de 43 iniciatives d’economia social, 31
empreses d’inserció, 7 cooperatives i 2 centres especials d’ocupació.

Recursos invertits

En 2014, Càritas Espanyola va invertir 40.693.707,65 euros
en accions d’Ocupació i Economia Social. Aquests fons provenen tant
d’aportacions privades (socis, donants i empreses col·laboradores), com de
subvencions públiques (Fons Social Europeu, Administracions estatals,
autonòmiques i locals) i ingressos de les activitats econòmiques de les
empreses d’economia social. En 2013, els recursos invertits van ser 35.957.092
euros.

Les accions desenvolupades per Càritas en l’àmbit de
l’ocupació compten des de fa anys amb el suport inestimable del Fons Social
Europeu (FSE), que és l’instrument destinat a recolzar les polítiques dels
Estats membres de la UE en el compliment dels objectius d’inclusió social, no
discriminació, foment de la igualtat entre dones i homes, educació i formació.

La col·laboració entre Càritas Espanyola i el FSE té lloc en
el marc del Programa Operatiu Pluriregional de Lluita Contra la Discriminació
2007-2013 (POLCD).

A la fi de 2014, el total de recursos econòmics invertits en
aquest programa des de 2007 ascendia a 39.250.000 euros. D’aquest import, el
Fons Social Europeu ha aportat 27.475.000 euros i Càritas 11.775.000 euros en
concepte de cofinançament.

Crida a la corresponsabilitat de tots

L’Informe “Càritas per l’Ocupació 2014” no es limita
a retre comptes de l’activitat desenvolupada en l’últim any, sinó que, com
s’assenyala en la presentació el mateix, llança “una crida a les
consciències ia l’esperança perquè ningú romangui indiferent davant tan greu
problema “.

Per a això, s’articulen un seguit de propostes concretes
mitjançant activitats assequibles per a qualsevol persona, grup, entitat o
institució, i que es dirigeixen a les administracions públiques, empreses i
ciutadans, a manera d’invitació a la responsabilitat personal i a la corresponsabilitat
en la tasca de crear un món més just i humà a través de l’accés a la feina.

Nosaltres

Des de Càritas se’ns planteja que cada un de nosaltres
reflexionem sobre qüestions com si la persona que treballa a la nostra casa
està contractada dignament, si consumim de manera responsable, si donem suport
amb la nostra compra a les empreses o marques que ofereixen ocupació digna, o
si optem per productes i serveis en empreses d’economia social. Tot això sense
oblidar que és possible compartir el nostre temps i coneixement com a
voluntaris, o contribuir amb una aportació econòmica als projectes d’ocupació
de Càritas.

Empreses

En el cas de les grans i petites empreses, els interrogants
que es plantegen són si ofereixen ocupació digna per a persones en situació de
dificultat social i l’oportunitat que pot generar amb això en la vida d’una
persona, si les empreses estan obertes a les persones que més ho necessiten, si
en les polítiques de recursos humans es dóna prioritat a l’ocupació digna
(salaris dignes, jornades laborals sostenibles, sistemes de conciliació
familiar i drets laborals que es respecten).

Així mateix, es pregunta si l’empresa inverteix en generar
ocupació, si ofereix formació en el lloc de treball i pràctiques formatives no
laborals, o si incorpora l’Economia Social a les polítiques de compres i
contractacions. A més, també hi ha la possibilitat de finançar un projecte de
Càritas.

Administració

Les propostes que Càritas dirigeix ​​també a les
administracions se centren en l’aposta ferma i decidida per l’educació i la
formació dels joves, a posar fre a l’abandonament escolar (amb un taxa actual
de 25%) que és una de les causes de la exclusió, en passar de la “mà
d’obra no qualificada” a la preparació dels nostres joves i la “dignificació
de tots els llocs”, i en emprendre una major aposta per la formació
professional i una major adequació al mercat laboral i a les necessitats locals
.

A més, Càritas reclama activar el Sistema Nacional de
Qualificacions Professionals, a més de consolidar el model de formació en el
lloc de treball i de pràctiques formatives no laborals, amb mesures que
assegurin la protecció de drets tant de treballadors com de persones en
pràctiques.

Cal, finalment, impulsar Plans de Desenvolupament Local
orientats a l’ocupació, desenvolupar la flexibilitat en el sistema de
prestacions a aturats, adaptar els models basats en incentius i bonificacions
en propostes centrades en el desenvolupament de les persones, i articular i
assegurar clàusules socials en la contractació pública.

             Accedeix a l’informe                                                                                                       Descarrega l’Informe

 

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X