fbpx

Formació i inserció laboral

Acompanyar a les persones en els seus itineraris de recerca de feina, és facilitar-los eines i conèixements que els generin noves oportunitats que els permetin trobar feina.

Persones participants al programa de formació i inserció laboral

L’atur i la manca de feina és una de les principals dificultats amb les que es troben les persones que s’apropen a Càritas. És un dels factors més determinants que els generen una situació de risc d’exclusió. Creiem que cal acompanyar les persones en els seus processos de formació i inserció laboral. Volem oferir-los noves oportunitats de millorar la seva situació de fragilitat.

La formació és un dels principals recursos per ajudar a les persones a explotar les seves potencialitats. Els donar eines que els permeten obrir noves vies o sortides laborals.

Per aquest motiu, ja fa tres anys, que el curs d’atenció a persones dependents, que desenvolupa Càritas Diocesana de Sant Feliu, comptava amb un mòdul de cuina mediterrània, amb l’objectiu de formar a persones que posteriorment haurien de fer menús a les persones grans que cuidaven.

Curs d’iniciació a la cuina mediterrània

Alhora de buscar persones per a cuidar els seus familiars, cada cop és més imprescindible tenir coneixements de cuina mediterrània. Aquesta demanda concreta ha anat creixent entre les persones particulars que fan aquesta demanda a Càritas. Per tant, ha esdevingut també una petició per part de les persones que acompanyem en els seus itineraris de formació i inserció laboral.

El curs es va desenvolupar del passat 8 de gener al 3 de febrer del 2020. Va tenir una durarda de 30 hores, amb la participació de 6 dones i un home. El curs va ser impartit per un cuiner professional, voluntari de Càritas i va rebre el suport de 2 voluntàries de la Càritas de Sant Joan Despí i una educadora social de Càritas.

Es tracta d’un curs que disposa del Finançament del Fons Social Europeu (FSE) a través del Programa Operativo (POISES).

Cada dia es van fer diversos plats de primer i segon i també algunes postres. Es va lliurar a totes les persones participants un dossier, amb els menús que podran utilitzar quan estiguin treballant.

La valoració per part de totes les persones implicades, ha estat molt positiva. Gràcies a l’alt nivell de motivació per part de les alumnes. Tots els continguts treballats es van ajustar a les necessitats que havien plantejat en un inici. Per altra banda, el fet que els alumnes participessin activament en cada sessió, va permetre posar a la pràctica els continguts plantejats pel cuiner, i anar millorant processos i maneres de fer.

Cal cercar noves oportunitats per a les persones en situació d’atur. La formació i la inserció laboral és una eina clau, però també cal lluitar per que no es vulnerin els drets de les persones que treballen en l’àmbit de la cura de persones i de la llar, i que puguin gaudir d’unes condicions dignes de treball tal i com Càritas ha anat reivindicant en els darrers anys, com a part de la iniciativa Església per al treball decent.

Compartir
Fes un donatiu Make a member
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X