Formació i inserció laboral

Acompanyar a les persones en els seus itineraris de recerca de feina, és facilitar-los eines i conèixements que els generin noves oportunitats que els permetin trobar feina.

Persones participants al programa de formació i inserció laboral

L’atur i la manca de feina és una de les principals dificultats amb les que es troben les persones que s’apropen a Càritas. És un dels factors més determinants que els generen una situació de risc d’exclusió. Creiem que cal acompanyar les persones en els seus processos de formació i inserció laboral. Volem oferir-los noves oportunitats de millorar la seva situació de fragilitat.

La formació és un dels principals recursos per ajudar a les persones a explotar les seves potencialitats. Els donar eines que els permeten obrir noves vies o sortides laborals.

Per aquest motiu, ja fa tres anys, que el curs d’atenció a persones dependents, que desenvolupa Càritas Diocesana de Sant Feliu, comptava amb un mòdul de cuina mediterrània, amb l’objectiu de formar a persones que posteriorment haurien de fer menús a les persones grans que cuidaven.

Curs d’iniciació a la cuina mediterrània

Alhora de buscar persones per a cuidar els seus familiars, cada cop és més imprescindible tenir coneixements de cuina mediterrània. Aquesta demanda concreta ha anat creixent entre les persones particulars que fan aquesta demanda a Càritas. Per tant, ha esdevingut també una petició per part de les persones que acompanyem en els seus itineraris de formació i inserció laboral.

El curs es va desenvolupar del passat 8 de gener al 3 de febrer del 2020. Va tenir una durarda de 30 hores, amb la participació de 6 dones i un home. El curs va ser impartit per un cuiner professional, voluntari de Càritas i va rebre el suport de 2 voluntàries de la Càritas de Sant Joan Despí i una educadora social de Càritas.

Es tracta d’un curs que disposa del Finançament del Fons Social Europeu (FSE) a través del Programa Operativo (POISES).

Cada dia es van fer diversos plats de primer i segon i també algunes postres. Es va lliurar a totes les persones participants un dossier, amb els menús que podran utilitzar quan estiguin treballant.

La valoració per part de totes les persones implicades, ha estat molt positiva. Gràcies a l’alt nivell de motivació per part de les alumnes. Tots els continguts treballats es van ajustar a les necessitats que havien plantejat en un inici. Per altra banda, el fet que els alumnes participessin activament en cada sessió, va permetre posar a la pràctica els continguts plantejats pel cuiner, i anar millorant processos i maneres de fer.

Cal cercar noves oportunitats per a les persones en situació d’atur. La formació i la inserció laboral és una eina clau, però també cal lluitar per que no es vulnerin els drets de les persones que treballen en l’àmbit de la cura de persones i de la llar, i que puguin gaudir d’unes condicions dignes de treball tal i com Càritas ha anat reivindicant en els darrers anys, com a part de la iniciativa Església per al treball decent.

 

El FSE Invierte en tu futuro

Aquests projectes han estat cofinançats per FSE i la DGIAH- Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones,

 

 

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X