Informe anual d’economia solidària de Càritas espanyola

Càritas va atendre l’any passat a tot Espanya 64.865 persones en les iniciatives d’ocupació, un 11,7% més que el 2021

Curs de Cuina

Avui 27 d’abril 2023. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Treballadors, el proper dia 1 de maig, Càritas Espanyola presenta el seu informe anual d’Economia Solidària per mostrar l’activitat desenvolupada durant el 2022 en un context marcat per la inestabilitat i la precarietat del mercat laboral.

En un any en què la inflació i les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraïna van començar a debilitar el creixement de l’ocupació, Càritas va aconseguir acompanyar 64.865 persones, de les quals 12.807 (una de cada cinc) van aconseguir accedir a un lloc de treball. Enmig d’un escenari ple de dificultats, la nostra Confederació va aconseguir atendre un 11,7% més de persones que l’any anterior, en passar de 57.233 a 64.865.

Càritas va dedicar l’any passat la xifra rècord de 117,5 milions d’euros a totes les iniciatives d’economia solidària (programes d’ocupació, empreses d’inserció, comerç just). La suma és un 15,9% superior a l’any anterior (18,8 milions d’euros més). D’aquest total, 35,3 milions van ser destinats concretament a itineraris d’inserció sociolaboral.

Si es te en compte que els 35 milions d’euros invertits en ocupació han servit perquè gairebé 13.000 persones trobin feina, això suposa una inversió mitjana de 2.700 euros per persona que accedeix a l’ocupació.

“No parlem de despesa sinó d’inversió. I no ho fem en termes metafòrics o poètics sinó perquè per a nosaltres, cada recurs invertit suposa un retorn a mitjà-llarg termini des del punt de vista social i també econòmic perquè la persona no només guanya en autoestima, reconeixement de la seva dignitat i accés als seus drets, sinó que deixa de percebre prestacions, passa a pagar impostos i genera creixement econòmic per mitjà del consum”, explica el director d’Acció Social, Francisco Lorenzo.

Empreses dinserció

Amb l’objectiu de contribuir a la construcció de l’economia solidària i d’atendre les necessitats de les persones en situació de desavantatge social, el 2022 Càritas va comptar amb 67 iniciatives relacionades amb empreses d’inserció, centres especials d’ocupació i empreses socials, que en van generar 2.373 llocs de treball. La majoria de les 268 línies de negoci estan relacionades amb l’activitat tèxtil, la gestió ambiental i de residus, neteja, transport i missatgeria i restauració i càtering. Entre elles Brins d’oportunitats, la empresa d’Inserció de Càritas diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

treballador de Brins

El perfil dels participants als programes d’ocupació es manté similar a anys anteriors: la majoria són dones (64%), de més de 45 anys (39%), amb estudis bàsics (38%). Les persones procedents de països no comunitaris són lleugerament superiors a les nacionals (52%).

“Darrere aquest perfil es donen multitud de situacions aïllades o que se sumen i que cal anar superant per assolir l’objectiu d’inserció laboral. Moltes vegades ens trobem amb persones que no tenen competències digitals, presenten dificultats d’aprenentatge, escassa experiència laboral o molts problemes de conciliació familiar, a més de greus mancances socioeconòmiques, dificultats amb l’idioma i baixa autoestima que porta a la desmotivació”, apunta el director d’Acció Social de Càritas Espanyola.

“Tota aquesta realitat -afegeix- ens obliga a articular una atenció integral, molt individualitzada, i amb una metodologia eminentment pràctica, que acceleri i faciliti l’aprenentatge i els ajudi a superar les dificultats que els allunyen del mercat laboral”.

Durant l’any passat, Càritas va invertir en accions que generen ocupació protegida (empreses d’inserció, centres especials d’ocupació i empreses socials) 81,6 milions d’euros, gairebé 15,1 milions més que l’any passat. D’aquest import, el 84% van procedir de la facturació per vendes, que va ser de 68,8 milions d’euros.

Finances ètiques

Càritas aposta a més de manera decidida per un model de finances que vagi més enllà de la rendibilitat econòmica. “Les finances ètiques garanteixen als estalviadors que els seus diners s’inverteixen en projectes que busquen el desenvolupament de les persones, afavoreixen la redistribució de la riquesa i protegeixen el medi ambient”, indica Francisco Lorenzo.

El sistema financer es mou en funció de les decisions que prenen persones que trien on volen invertir els seus diners sense pensar moltes vegades en les conseqüències que aquesta decisió té per a d’altres. Per això, informar-se i triar alguna de les opcions que ofereixen les Finances Ètiques poden ser un dels instruments amb més capacitat de transformació de la societat.

Dins aquesta línia de treball: 43 entitats de Càritas col·laboren amb entitats financeres que fan compatibles la rendibilitat econòmica amb la consecució d’objectius socials i mediambientals.
“Quan ens referim a l’economia solidària pensem en un mercat laboral amb valors, en un sistema de finances ètiques, en un comerç just i un consum responsable. Sabem que l’abast actual d’aquestes iniciatives és insuficient, gairebé testimonial, però evidencia que com a societat ens podem autoexigir una ètica en tot allò que afecta l’economia. Una economia que escolta, que té cura, que suma i que canvia. Aquesta és ‟l’economia que volem”, assegura el director d’Acció Social de Càritas Espanyola.

Veure l’Informe

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X