La Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat va ser creada el 15 de Juny de l’any 2004 com una subdivisió de l’Arxidiòcesi de Barcelona, amb un decret de la Santa Seu. En aquella mateixa data es nomenava primer bisbe de la nova diòcesi a Mons. Agustí Cortès Soriano, fins aleshores bisbe d’Eivissa.

L’inici de ministeri del primer bisbe de la diòcesi va tenir lloc amb una celebració a la Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat el diumenge 12 de setembre de 2004.

D’aquesta manera, s’obria un camí nou per a totes les comunitats de les dues Vicaries de la Diòcesi: la del Llobregat (arxiprestats de Bruguers, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels horts i Montserrat) i la del Penedès-Garraf-Anoia (arxiprestats del Garraf, Vilafranca, Anoia i Piera-Capellades). Aquestes demarcacions eclesiàstiques corresponen a les comarques del Baix Llobregat, Alt Penedès, Garraf, i algunes poblacions de l’Anoia i El Vallès Occidental.

Càritas al territori de la Diòcesi abans de l’erecció del nou Bisbat de Sant Feliu de Llobregat

L’actual territori de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat formava part fins l’any 2014 de Càritas Diocesana de Barcelona. De mitjans dels anys 60, ja es té constància de l’existència a les parròquies del territori de l’actual Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, de voluntaris o “acollidors” que atenien a persones amb alguna necessitat puntual. També de campanyes, com la de la recollida de l’ampolla al Garraf o Penedès,per obtenir fons per ajudar a famílies amb pocs recursos. Alguna Càritas tenia contractada per algunes hores, una assistent social per atendre a la gent, i l’any 1974 es contracta laprimera assistent social de Càritas a Sant Vicenç dels Horts.

A l’any 1979 Mn. Lluís Alonso, va ser el primer conseller de Càritas Diocesana de Barcelona de la zona compresa per Sant Feliu de Llobregat, St. Vicenç del Horts i St. Boi, anomenada “Servei d’assistència social de Càritas Interparroquial del Baix Llobregat”.En aquesta zona, entre els anys 1980 i 1982, comença a detectar-se la problemàtica de l’atur i es crea una la “Coordinadora d’atur” amb representants dels tres arxiprestats, el conseller de Càritas i una treballadora social depenent de Càritas Diocesana. La comissió tenia un “fons d’atur”, i donava ajuts a persones necessitades per aquesta causa.

Entre la Càritas Interparroquial i la Càritas Diocesana de Barcelona, s’arriba a un pacte, encara existent avui. Entre els tres arxiprestats contracten un altre assistent social. Poc a poc es va creant un equip de treball i al 1985, a més de les ajudes econòmiques es comencen a fer cursos de formació per dones a Sant Boi i de jardineria per homes aSt. Vicenç del Horts.Simultàniament, a d’altres parròquies de l’actual diòcesi de Sant Feliu, també es duu a terme una incipient activitat d’ajuda a les persones més necessitades, amb ajudes amb temes d’alimentació i roba.

Amb el temps es van implementant els tres programes de Càritas Diocesana: vellesa, amb el programa FAS i servei d’ajuda las domicili; Atur, amb els cursos de formació i ocupació; i Infància, amb centres oberts i casals i colònies d’estiu.

Durant el curs 1988-1989 es crea a Càritas Barcelona la “Secció Baix Llobregat”, incloent Cornellà i L’Hospitalet, amb set treballadores socials, amb el suport integral de Càritas Diocesana i amb seu a Sant Boi de Llobregat. L’atenció a les persones també es fa a Viladecans, St. Vicenç dels Horts, Cornellà de Llobregat i El Prat de Llobregat.

L’any 1990 es crea el TOC (Taller Ocupacional i de Construcció) a St. Vicenç dels Horts, que d’acord amb l’ajuntament d’aquesta població, s’ocupa a persones en arranjament d’habitatges. A Sant Boi hi ha un curs de confecció industrial per dones, i a Gavà d’auxiliars de la llar. En tots aquest projectes hi ha la presència de voluntaris, generant-se un projecte concret de promoció i formació del voluntariat.

A l’any 1993 Cornellà de Llobregat i L’Hospitalet formen una nova secció, i la “Secció Baix Llobregat” es queda amb cinc professionals. Apareixen els primers serveis materns infantils, els reforços escolars, les vacances per gent gran i els cursos de llengua per a immigrants.Per fer més operatiu el treball, es comença a actuar per arxiprestats. Es parla ja de la “coordinació arxiprestal” i es fan reunions periòdiques amb voluntaris representants de les diferents Càritas parroquials de l’arxiprestat. Aquest model s’implementa a tot el Baix Llobregat.

A partir de 1995 i de la divisió de l’Arquebisbat en Demarcacions, l’organització diocesana de Càritas passa a anomenar-se Demarcació Baix Llobregat, Penedès i Garraf. Hi ha set punts d’atenció directa i augmenten el nombre de professionals. Tot i això, la nostra acció sols es desenvolupa al Baix Llobregat, no donem cobertura al Penedès i Garraf, tot i que tenim coneixement de que hi ha Càritas parroquials que ja estan funcionant, algunes de fa anys.

Durant l’any 1997 es posa en marxa l’Assemblea de Càritas de la Demarcació. Es van fer dues trobades, a Vilafranca i a Molins de Rei, on els diferents grups van exposar els resums de les seves reflexions sobre Càritas. En total van participar-hi 138 grups de diferents tipus: Càritas parroquials, grups de revisió de vida, vida creixent, pastoral salut, equips de matrimonis, catequistes i comunitats religioses entre altres, amb un total de 1.387 persones. El 28 de febrer del 1998 es va celebrar la sessió plenària final de l’Assemblea al Monestir de Montserrat.

El document final on es recullen els acords presos per l’assemblea de Càritas sobre el treball en cadascun dels arxiprestats, va suposar un replantejament de la intervenció de Càritas Diocesana de Barcelona en els arxiprestats on hi era present,i un punt de partida per els arxiprestats on no hi era Diocesana. El mes de setembre de 1998,l’assistent social del Garraf ja forma part de l’equip de treball de Càritas a la Demarcació i el mes de febrer de 1999 s’obre els despatx a Vilafranca del Penedès.

A partir de l’any 2000, des de la Demarcació i en general des de Càritas Diocesana, responent al Pla Estratègic pel 2001-2005, s’opta per un treball més proper a les Càritas parroquials, on s’hi és més present, es dona suport als seus projectes i se’n posen en marxa de nous. De formar coordinada, s’ofereix formació als voluntaris i es treballa amb els mateixos criteris a tota la Demarcació, respectant la singularitat de cada arxiprestat i de les Càritas parroquials o interparroquials. També es treballa de forma coordinada amb la administració pública per no duplicar esforços. Es fan responsable d’assumir les mancances a nivell social i Càritas Diocesana els fa costat en aquelles demandes o realitats que no puguin cobrir.

Com a Càritas acollim a tothom però ho fem acompanyant a les persones perquè siguin ateses des de els diferents servis socials municipals. També comencen a treballar en xarxa amb d’altres entitats d’iniciativa social.

El mes desetembre del 2004,a nivell operatiu intern, per una millor atenció al territori, es divideix la Demarcació en dos territoris: Baix Llobregat per un costat,i El Prat, Penedès, Garraf. El despatx continua localitzat a Sant Boi de Llobregat.

Al 2005 es comença a parlar ja de Càritas Diocesana Bisbat de St. Feliu, desprès de la creació del nou bisbat el mes de juny de 2004, i es planteja la creació d’un nou territori: el Baix Llobregat Sud. També d’obrir tres nous despatxos: Viladecans, Vilafranca del Penedès i Sant Andreu de la Barca.

Esdeveniments que han anant donant cos i forma a la nova Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

El 15 d’abril de 2007, es va beneir i col·locar la primera pedra de la nova seu diocesana, la “Casa de l’Església”, seu actual dels serveis generals de Càritas de Sant Feliu de Llobregat al carrer d’Armenteres número 35 de la mateixa localitat. La “Casa de l’Església”va ser inaugurada el 23 d’octubre de 2010, amb la presència del nunci apostòlic Mons. Renzo Fratinii el president de la Generalitat, José Montilla, entre altres autoritats civils i eclesials.

El 15 de març de 2013 va tenir lloc l’acte formal de Constitució de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en base al decret d’erecció de Càritas Diocesana, signat pel bisbe Agustí el dia anterior.

El 28 de juny de 2013, en el marc de la 70aAssemblea General de Cáritas Española, es van incorporar a aquesta confederació les noves Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i Càritas Diocesana de Terrassa.

Així mateix es constitueix el Consell Diocesà de Càritas de Sant Feliu de Llobregat, que el dia 14 de novembre de 2013 es reuneix pel nomenament de quatre nous consellers que completen el principal òrgan de govern de la nova entitat. Així el composen:

  • Mn. Joaquim Rius i Adell, Delegat Episcopal.
  • Sr. Joan Torrents i Andreu, Director.
  • Sra. Ana Maria Rubio i García, Secretaria general.
  • Sra. Conxa Marqués i Vidal, Consellera.
  • Sr. Miquel Font i Sagristà, Conseller.
  • Sr. Josep Arayo i Sánchez, Conseller.
  • Sr. Jaume Luján i Escoto, Conseller.
  • Sr. Juan Moreno i Rueda, Conseller
  • Sr. Ramon E. Carbonell Pujol, Conseller.
  • Sr. Rosa Maria Pol i Pons,Consellera.

El mes de novembre de 2014 es nomena a Mn. Anton Roca i Roig com a nou Delegat Episcopal en substitució de Mn. Joaquim Rius i Adell.

L’abril de 2014 es feia a Montserrat la primera trobada de voluntaris de la nova Càritas.

D’aleshores ençà, l’entitat ha anat ampliant la seva estructura professional passant dels 14 treballadors en el moment de la seva creació, a la trentena que actualment té. S’ha consolidat l’estructura directiva i de gestió a les necessitats actuals. S’ha anat integrant l’acció de les Càritas Parroquials i Interparroquials a la nova realitat d’acció social,organitzativa i de gestió, ampliant la presència al territori de contractats per donar suport a les Càritas locals. Al mateix temps s’ha impulsat la formació del voluntaris.

A banda dels serveis centrals a Sant Feliu de Llobregat, hi ha dos despatxos de referència en el territori, a l’Arxiprestat del Penedès a Vilafranca del Penedès i a l’Arxiprestat de Bruguers, a Viladecans.

El desembre de 2017 va començar la seva activitat l’empresa d’inserció Brins d’Oportunitats, promoguda per Càritas diocesana.

El dia 30 de novembre de 2018, Ramon E. Carbonell Pujol va ser nomenat pel Sr. Bisbe Agustí nou director de Càritas diocesana en substitució de Joan Torrents i Andreu.

El dia 16 de juliol de 2019, el sr. Bibe Agustí Cortés Soriano va nomenar a Mn. Ramon M. Bosch Vendrell nou delegat episcopal de Càritas Diocesana en substitució de Mn. Anton Roca.

Missió, Visió i Valors


Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X