Informe d’Economia Solidària 2020

10.153 persones van trobar feina el 2020 amb el suport dels programes d’Ocupació i Economia social de Càritas, tal i com mostra l’Informe d’Economia solidària 2020

Portada informe economia solidaria

Sota el títol “L’economia que vols”, Càritas Espanyola torna a presentar, a les portes de la celebració del dia 1 de Maig, Dia Internacional dels Treballadors, el seu Informe anual d’Economia Solidària per informar de les accions desenvolupades al 2020 en un dels sectors estratègics de la resposta de la Confederació a Espanya als reptes de l’exclusió social i la desigualtat.

Càritas porta quatre dècades acompanyant a les persones vulnerables en els seus processos de recerca de feina i en la millora de les seves competències per situar-se en igualtat de condicions davant un mercat laboral cada vegada més competitiu i amb pitjors condicions.

El 17% de les 60.000 persones acompanyades van accedir a una feina

El treball decent és un dret al què no tenen accés milions de persones al nostre país i que la pandèmia ha complicat encara més. Malgrat aquest escenari plagat de dificultats, Càritas va poder mantenir el ritme de resposta dels seus programes d’ocupació i economia social, que van aconseguir acompanyar el 2020 a un total de 60.055 persones. D’elles, 10.153 van aconseguir accedir a un lloc de treball, el que suposa més de l’17% de l’total de persones participants.

Tota aquesta acció va ser possible gràcies a una inversió 85.685.576 euros en el conjunt de les 70 Càritas Diocesanes de tot Espanya.

Perfil dels participants

El 65,6% de les persones que van participar en els recursos d’ocupació de Càritas són dones (39.381) i el 34,4% homes (20.674). Per origen nacional, el 45,8% són espanyols (27.492), el 48,5% d’origen extracomunitari i un altre 5,7% de països de la Unió Europea (3.417).

L’activitat dels programes d’ocupació va comptar amb el suport professional de 1.195 persones contractades i 2.166 voluntaris, liderant activitats en quatre eixos complementaris: acollida i orientació laboral, formació, intermediació laboral i iniciatives d’autoocupació.

objectius

El compromís de Càritas per acompanyar les persones vulnerables en recerca de feina posa el focus en quatre objectius:

  • Afavorir l’ocupabilitat a través de la millora de les competències personals, transversals i laborals bàsiques per a la recerca de feina i el manteniment de la mateixa.
  • Fomentar la realització d’accions formatives adaptades a les característiques i necessitats reals demandades pel teixit productiu.
    Potenciar les experiències d’aprenentatge mitjançant la realització de pràctiques en un entorn real de treball, a través de la col·laboració amb empreses i entitats.
  • Apropar a les persones al teixit empresarial a través de la intermediació i la sensibilització de les empreses en matèria d’ocupació inclusiva.
  • Generar ocupació protegida per la posada en marxa d’iniciatives d’Economia Social (Empreses d’Inserció i Centres Especials d’Ocupació).

Economia Social

Una altra via per la qual Càritas genera ocupació protegida i digne per a persones que no troben una oportunitat en el mercat laboral són les seves entitats d’Economia Social, Actualment, són 70 el nombre d’iniciatives d’aquesta naturalesa recolzades per Càritas a tot el país, entre elles Brins d’oportunitats de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i que desenvolupen 207 línies de negoci en 35 sectors diferents, compromeses especialment amb la millora de la qualitat de vida i la sostenibilitat mediambiental (com són la gestió de residus, agricultura ecològica, recuperació i reciclatge tèxtil, jardineria i viverisme, gestió de residus, o restauració i càtering).

Al 2020, 235 persones van accedir a una feina en el mercat laboral ordinari després del seu pas per les iniciatives d’Economia Social de Càritas, que sostenen un total de 1.917 llocs de treball.

A través d’aquests llocs de treball d’inserció, milloren la seva ocupabilitat en un entorn real de producció, desenvolupant les seves competències laborals i personals. Compten amb el suport de el personal de producció i d’acompanyament, l’objectiu és formar i capacitar les persones per poder millorar les seves possibilitats d’accés a un lloc de treball en el mercat laboral ordinari després del seu pas per l’entitat d’Economia Social.

L’aposta de Càritas per l’Economia Social, a la qual l’any passat es van destinar 57.095.035 euros, demostra que hi ha una altra manera de fer economia i de fer empresa, que sí que és possible una economia a l’servei de les persones on aquestes siguin la prioritat per sobre de l’benefici econòmic.

Finances ètiques

Càritas aposta de manera decidida per un model de finances que vagi més enllà de la rendibilitat econòmica i garanteixin una gestió compromesa amb els drets humans i el medi ambient.

El sistema financer es mou en funció de les decisions que prenen persones que trien on volen invertir els seus diners sense pensar moltes vegades en les conseqüències que aquesta decisió té per a altres. Per això, informar-se i triar alguna de les opcions que ofereixen les Finances Ètiques poden ser un dels instruments amb més capacitat de transformació de la societat. Les nostres decisions en matèria financera tenen una repercussió directa en la transformació d’el sistema econòmic i en la vida de les persones i les societats.

Dins d’aquesta línia de treball:

  • 43 entitats de Càritas col·laboren amb entitats financeres que fan compatibles la rendibilitat econòmica amb la consecució d’objectius socials i mediambientals, com són Banca Fiare, Colonya Caixa Pollença i Oikocredit.
  • Càritas inverteix en productes financers ètics d’entitats financeres convencionals: fons d’inversió i plans de pensions ètics, que no només incorporen criteris de rendibilitat financera a l’hora de seleccionar les empreses en què inverteixen, sinó altres de caràcter social, mediambiental i de bon govern.
  • Càritas Espanyola participa com a membre dels comitès ètics de 3 fons ètics o solidaris de la banca convencional.

Escoltar, tenir cura, sumar i canviar

Com s’assenyala en l’Informe d’Economia Solidària, “la crisi de la COVID ens ha mostrat amb claredat el que és veritablement essencial: la vida, la salut, les cures, el suport de la comunitat, la cura del planeta …”. D’aquí la necessitat de posar en pràctica una economia que prioritzi l’essencial i liderar un nou model econòmic centrat en les persones i la cura de la vida.

L’aposta de Càritas pel model d’economia solidària passa per defensar una economia que escolta i atén les necessitats tant de les persones treballadores i consumidores com de les empreses.

Una economia que té cura que s’ocupa de les persones i les seves condicions de treball a el temps que té cura del medi ambient.

Una economia que suma perquè és l’economia de el bé comú i la cooperació, la qual suma beneficis per a les persones.

I una economia que canvia i és transformadora tant en el personal com en el col·lectiu.

El suport de Fons Social Europeu

En els últims vint anys, Càritas ha estat, al costat d’altres tres operadors espanyols (Creu Roja, ONCE i Fundació Secretariat Gitano) una de les contraparts de Fons Social Europeu en el nostre país per impulsar les directrius de el Programa Operatiu d’Inclusió Social i d’Economia social (poises).

Durant l’any 2020, Càritas Espanyola, a través de 57 Càritas Diocesanes de tot el país, ha desenvolupat, amb el suport financer de l’FSE, quatre grans programes per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social en l’àmbit de l’ocupació.

Fruit d’aquesta col·laboració, han estat 9.706 persones (3.746 homes i 5.960 dones) amb dificultats d’accés a l’ocupació les que s’han vist beneficiades per les accions desenvolupades per Càritas. D’elles, 1.678 han aconseguit accedir a una feina en el difícil context de 2020. Per això, s’han invertit un total de 11.690.378.75 €.

logotip fons social europeu

 

 

 

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X