Jornada Mundial per el treball decent

L’Església pel treball decent, reclama una “nova normalitat” que erradiqui la precarietat laboral prèvia a la pandèmia

Participants al curs de neteja

La iniciativa Església pel Treball Decent (ETD) -que a Espanya impulsen Càritas, Conferència Espanyola de Religiosos CONFER, Germandat Obrera d’Acció Catòlica HOAC, Justícia i Pau, Joventut Estudiant Catòlica JEC i Joventut Obrera Cristiana JOC) – celebra per setè any consecutiu la Jornada Mundial pel Treball Decent, que es commemora el 7 d’octubre, promoguda per la CSI (Confederació Sindical Internacional) i recolzada per l’OIT (Organització Internacional del Treball).

Per aquesta raó, l’ETD llança un Manifest sota el lema «Ara més que mai treball Decent» per reivindicar la feina com a dret i mitjà per desenvolupar-nos, créixer i realitzar-nos com a persones, una reclamació especialment necessària en l’escenari marcat per la pandèmia, que ha afegit precarietat en el món laboral. Per això, “la nova normalitat no pot ser la precarietat que venim patint des d’abans de la pandèmia”, que respon a un model econòmic basat en el benefici, que no dubta a explotar i descartar la persona.

Les organitzacions de ETD posen el focus l’augment de la precarietat que la Covid-19 està suposant per: el personal de neteja i sanitari sense equips de protecció individual, juntament amb els problemes detectats en les condicions laborals i falta de mesures de prevenció per els riscos per a la salut de les treballadores de la llar; les persones que teletreballen sense disposar de mitjans tecnològics i dispositius per part de l’empresa o aquells que, tot i estar en ERTO, s’han vist obligats a teletreballar des de casa. Aquestes situacions han impedit a un nombre important de treballadors i treballadores accedir als ERTO o qualsevol tipus d’escut social.

El Manifest denúncia, també, les dificultats existents en l’accés a la feina derivades del model de relacions laborals actual, que no assegura accedir a una feina decent que permeti atendre necessitats bàsiques com arribar a final de mes, conciliar la vida laboral i familiar, l’accés a l’habitatge, la seguretat i salut laboral, o la participació social. Aquesta és una situació que afecta especialment a joves i dones, víctimes d’una de les majors taxes d’atur, treballs pitjor remunerats i d’una elevada rotació.

Programa de Formació i inserció laboral

Per a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, incidir en la inserció laboral i vetllar per l’accés a unes condicions laboral dignes i allunyades de la precarietat laboral és una prioritat, perquè la conseqüència de no tenir accés a un treball digne és una vulneració de diversos drets de les persones.

Les persones que es troben en aquesta situació tenen moltíssimes dificultats per poder accedir a un habitatge en condicions o poder cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació o la salut. Tenir menors a càrrec encara dificulta més aquesta realitat; de les persones acompanyades per Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, des del programa de formació i inserció laboral un 85% tenen menors a càrrec i d’aquestes un 28% son famílies monomarentals.

Aquesta feminització de la pobresa que s’ha anat detectant en els darrers anys, la podem observa en les dades de les persones ateses des del programa, 7 de cada 10 persones són dones. Les dificultats per conciliar la vida familiar i laboral es multipliquen en les dones amb fills a càrrec.

Un altre dels col·lectius que més dificultats tenen d’accés al treball, son les persones immigrants, malgrat puguin tenir estudis universitaris, tant el procés d’homologació dels estudis, com regularitzar la seva situació administrativa es converteix en una cursa d’obstacles, que acaba suposant la privació i accés a drets bàsics per a aquestes persones. Fins i tot entre aquelles persones que estan en situació administrativa regular, les condicions de precarietat laboral actual, no garanteixen que acabin caient en una irregularitat sobrevinguda.

Reivindicacions

En aquesta Jornada Mundial pel Treball Decent, l’ETD posa el focus en les següents reivindicacions:

 • Que l’Estat posi els mitjans necessaris per assegurar el compliment de la normativa sobre les condicions de treball i prevenció de riscos laborals, amb especial èmfasi en les condicions infrahumanes en les que segueixen vivint moltes persones treballadores temporeres en assentaments de zones hortofructícoles.
 • Assegurar una ocupació de qualitat en els sectors privat i públic; disminuint la contractació temporal i parcial i impulsant la contractació indefinida i la jornada completa.
 • Mesures d’orientació i formació, no només per a persones desocupades, sinó accessibles a totes les persones treballadores, especialment per a aquelles que pateixen subocupació i precarietat en l’ocupació.
 • La pujada del Salari Mínim, perquè s’ajusti a les necessitats vitals de la societat actual, i que famílies sense ingressos tinguin una defensa real i la possibilitat de tirar endavant.
 • Modificar el Reglament d’Estrangeria per evitar la caiguda en situació d’irregularitat sobrevinguda de les persones immigrants.

En aquesta línia, des de Càritas Diocesana de Sant Feliu, el passat dilluns 4 d’octubre es va dur a terme una jornada de treball al voltant dels reptes que es presenten davant d’aquesta realitat. De la jornada en van sorgir algunes de les línies i prioritats a treballar en l’acompanyament a les persones en situació de recerca de feina:

 • Cal fer sensibilització i denúncia davant les condicions de precarietat laboral, la dificultat dels processos d’homologació d’estudis en altres països i de les conseqüències de la irregularitat sobrevinguda. cal fer-ho de la mà de les altres entitats que es troben amb les mateixes situacions que es troba Càritas.
 • Cal seguir apostant per acompanyar les persones en els seus processos d’inserció laboral i totes les dificultats que es troben.
 • És important facilitar una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral, tenint també present a aquelles persones que per la seva situació administrativa no poden accedir altres recursos formatius.
 • Les aules obertes que facilitin la connexió a internet i que permeti l’intercanvi i suport entre les persones que es troben en la mateixa situació, és una altra de les potencialitats que podem oferir des de Càritas.

Algunes dades sobre la situació de la feina decent a Espanya

En el marc d’aquesta Jornada les organitzacions promotores d’Església pel Treball Decent posen el focus sobre algunes xifres que parlen de la dimensió dels problemes a què s’enfronta el mercat laboral al nostre país.

 •  Hi ha 3.543.800 de persones a l’atur (15,3% de taxa d’atur). El 17,4% entre les dones i el 13,4% entre els homes. La població de menys de 25 anys presenta el 38,4% de taxa d’atur. La població migrant té un índex d’atur del 23,75%.
 • El 25,06% de les persones treballadores té contracte temporal.
 • Hi ha 1.157.900 llars amb tots els seus membres a l’atur.
 • Hi ha 1.736.000 persones que porten més d’un any a l’atur i d’elles, 938.000 porten més de dos anys. Font: INE, EPA 2T2021.
 • Hi ha gairebé 2,5 milions de treballadors pobres (13% dels treballadors), és a dir, que, tot i estar empleats, no aconsegueixen abandonar situacions de pobresa relativa.
 • A l’inici de la pandèmia, 4,5 milions de persones a Espanya (9,5% de la població) vivia en situació de pobresa severa (un milió més que el 2008). El 27,5% de les persones en pobresa severa té feina. Font: FOESSA.
Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X