Memòria social 2023 de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat fa una crida a seguir treballant per a Polítiques Públiques que combatin la Pobresa i l’Exclusió Social

 

Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha publicat la seva memòria social, destacant la necessitat urgent d’implementar polítiques públiques efectives per garantir els drets bàsics i combatre l’exclusió social. Gairebé 6.000 llars, que sumen al voltant de 14.300 persones, van rebre ajuda de Càritas el 2023.
La Creixent Vulnerabilitat i Exclusió Social a Catalunya

En els darrers quinze anys, diverses crisis, com la recessió del 2008 i la pandèmia de la COVID-19, han incrementat la vulnerabilitat de les persones més desfavorides. Segons l’informe FOESSA, el 2021, un 29 % de la població catalana estava en risc d’exclusió social. El 2023, aquesta xifra es va mantenir alta amb una taxa AROPE (risc d’exclusió) del 24,4 %, segons l’Enquesta de condicions de vida de l’INE.

La recuperació econòmica és més lenta per als sectors més castigats de la població, mentre que els més afavorits es recuperen ràpidament. Segons l’enquesta financera de les famílies del Banc d’Espanya, l’evolució de la riquesa del 10 % de la població més rica va superar les dades de 2008 el 2022, mentre que el 25 % de la població amb menys riquesa es trobava lluny d’aquests nivells anteriors a la recessió.

Precarietat Laboral i Dificultats en l’Accés a l’Habitatge

Càritas destaca dos problemes estructurals principals: la precarietat laboral i les dificultats d’accés a un habitatge digne. Malgrat les millores en l’ocupació gràcies a la reforma laboral, la parcialitat i la temporalitat laboral continuen afectant una part important de la població. Segons la taxa AROPE, més de mig milió de persones a Catalunya estan en risc d’exclusió tot i tenir feina.

La manca de polítiques públiques efectives en habitatge ha portat a una situació insostenible. Amb només un 2 % del parc d’habitatge públic disponible a Catalunya, en comparació amb el 15 % de mitjana europea, moltes famílies es troben per sota del llindar de la pobresa severa després de fer front a les despeses de l’habitatge. Segons el Banc d’Espanya, el 20 % de la població més pobre destina més del 43 % de la seva renda al pagament del lloguer.

Bretxes Socials

El 2023, Càritas Diocesana va invertir més de 78.000 € en ajudes econòmiques per al pagament de despeses relacionades amb l’habitatge, d’un total de 780.000 € destinats als programes de sense llar i habitatge.

Càritas també ha expressat la seva preocupació per la perpetuació de les bretxes de gènere, origen i edat entre les persones ateses. Les llars amb infants tenen una taxa de risc de pobresa més elevada; 1 de cada 2 llars que hem atès són famílies amb menors. Aquesta situació es veu agreujada en les llars monoparentals, on la taxa AROPE de risc de pobresa és del 53 %.
Propostes de Càritas per Combatre la Pobresa

Per aquests motius, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat proposa diverses línies d’actuació per millorar l’accés als drets de moltes persones:

  • Polítiques públiques que garanteixin l’accés a un habitatge digne i acabin amb l’exclusió residencial.
  • Polítiques reals de protecció a la infància, amb una prestació universal per a la cura dels fills que permeti una conciliació efectiva.
  • Harmonització de les rendes bàsiques com l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, perquè esdevinguin un veritable escut social.
  • Polítiques de migració i acollida que garanteixin els drets de les persones.

Càritas Diocesana reafirma el seu compromís amb la realitat de les persones que acompanya i continuarà treballant per portar esperança a aquelles en situació de major vulnerabilitat.

Descarrega la memòria

 

Compartir
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
On vols destinar la teva aportació?
Acció social Càritas
Emergència franja Gaza
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa
X